ONZE DIENSTEN

Belastingadvies en aangifte

Tot onze diensten behoren het verzorgen van fiscale aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winstbelasting, opbrengstbelasting, algemene bestedingsbelasting. Daarnaast stellen wij contracten op, bereiden verzoeken voor toepassing van fiscale faciliteiten voor zoals de 30% regeling, opzetten van een salarisadministratie, aanvragen van standpuntbepaling vooraf ter verkrijging van zekerheid van de fiscus, uitvoeren van fiscale quick scans om gevolgen van wetswijzigingen in kaart te brengen, begeleiden van boekenonderzoeken.

Het analyseren en aandragen van praktische oplossingen voor geconstateerde fiscale knelpunten op verzoek van de klant of pro actief, implementeren van adviezen, herstructureren van ondernemingen in het kader van bedrijfsopvolging en/of overgang naar een ander rechtsvorm en/of teruggang naar de eenmanszaak, estate planning, begeleiden van het proces tot oprichting van vennootschappen, w.o. adviseren ten aanzien van de inrichting van de statuten en de verschillende rechtsvormen, emigratie, DGA problematiek bij echtscheiding, terbeschikkingstellingsregeling, dividenduitkeringen en voorkoming van dubbele belastingheffing in internationale verhoudingen zijn terreinen waarop wij kunnen adviseren.

Onder fiscaal procesrecht valt het opstellen van bezwaarschriften tegen belastingaanslagen en het opstellen van beroepschriften tegen uitspraken op bezwaar en fiscaal strafrecht. 

 

 

Belastingadvies en aangifte