Voorstel van wet Belastingregeling Nederland Curacao

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over het gewijzigd voorstel van rijkswet inzake een Belastingregeling Nederland- Curaçao.

View "Voorstel van wet Belastingregeling Nederland-Curaçao"

PDF document | 37 pagina's | 295 kB

Kamerstuk: Voorstel van wet | 10-06-2014

Risico’s van het zijn van bestuurder of commissaris bij een NV, BV, coöperatie, vereniging, stichting of kerkgenootschap

Lees meer...

Memo voorstel van Rijkswet inzake Belastingregeling Nederland Curacao

Lees meer...