Winstbelasting export onderneming

Wist u dat de winst van uw export onderneming belast kan worden tegen 4% winstbelasting op Curacao zonder dat u gevestigd hoeft te zijn in een E-zone?

Voorwaarden om in aanmerking te komen vanaf dit jaar voor het lager winstbelasting tarief van effectief 4% zijn:
- Op Curacao zijn gevestigd;
- In het buitenland gerichte activiteiten verrichten;

Onder in het buitenland gerichte activiteiten verrichten wordt verstaan:
a) de verkoop aan buiten Curaçao gevestigde afnemers van goederen, die in het kader van die verkoop worden uitgevoerd;
b) het verrichten van onderhoud en reparatie aan goederen van buiten Curaçao gevestigde ondernemingen;
c) verrichten van onderhoud en reparatie aan zich in het buitenland bevindende machines en ander materieel;
d) in de internationale sfeer te plaatsen handels- en handelsondersteunende en andere dienstverlenende activiteiten, die met of ten behoeve van elektronische communicatie- en informatiemogelijkheden kunnen worden verricht;
e) andere vormen van op het buitenland gerichte diensten, daaronder begrepen het veembedrijf, het verstrekken van leningen of licenties, het ter beschikking stellen van het gebruik of het gebruiksrecht van bedrijfsmiddelen, het houden van aandelen in andere vennootschappen of het zijn van lid in een coöperatie.

Van deze regeling zijn bepaalde ondernemingen uitgesloten.

Kamerbrief over verzoek om betere afstemming wet-en regelgeving binnen het Koninkrijk

Lees meer...

Wettelijke rente 2014 Curacao

Lees meer...