Verzamelloonstaat/ loonkaarten

Heeft u ook van de fiscus op Curacao een verzoek correcte informatie verzamelloonstaat/loonkaarten 2012 ontvangen?

In het verzoek geeft de fiscus aan, dat vermoedelijk te weinig premies AOV/AWW over 2012 zijn voldaan omdat er een verschil is gevonden in de inhoudingen en/of afdrachten. De fiscus verzoekt aan te geven of het geconstateerd verschil juist is zodat een naheffingsaanslag kan worden opgelegd.

In de praktijk blijkt de door de fiscus geconstateerd verschil te ontstaan doordat de fiscus bij haar berekeningen geen rekening heeft gehouden met de korting in de premies AOV/AWW die in dat jaar is ingevoerd voor personen met een inkomen tot ANG. 27633 per jaar.

Ga dus niet bij voorbaat akkoord met de door de fiscus geconstateerd verschil in de door u aangegeven en afgedragen premies AOV/AWW over 2012, maar laat uw adviseur de premies na rekenen en de fiscus nader informeren ter voorkoming van onterechte naheffingsaanslagen.

Kamerbrief over verzoek om betere afstemming wet-en regelgeving binnen het Koninkrijk

Lees meer...

Wettelijke rente 2014 Curacao

Lees meer...