Uiterlijke tijdstip terugvragen btw van niet betalende debiteur

Uiterlijk tijdstip terugvragen btw van niet betalende debiteur.

Tijdstip waarop redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de voldoening door de schuldenaar achterwege zal blijven, aldus een uitspraak van Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 13-07-2017.

Meer informatie: ECLI:NL:GHSHE:2017:3228

 

De Hoge Raad oordeelt dat het niet op de weg van de inspecteur of de belastingrechter ligt om te beoordelen of een opleiding voldoet aan de eisen van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

De Hoge Raad oordeelt dat het niet op de weg van de inspecteur of de belastingrechter ligt om te beoordelen of een opleiding voldoet aan de eisen van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

Lees meer...

Miljoenennota 2018

Afgelopen woensdag is de Miljoenennota 2018 gepubliceerd.

Lees meer...